ΚΑΪΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Βρείτε μας στο facebook ​​​​​

ΑΝΔΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 32

Μοναστηριακά του Αγίου Νικολάου

Δημήτριος Ι. ΠολέμηςΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Επισκεφτείτε μας ή στείλτε μας μύνημα για παραγγελία.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Έκδοση : Καϊρειος Βιβλιοθήκη
Θέμα : Άνδρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

[...] Εις το αρχείον της Μονής ευρέθησαν εις φακέλους ποικίλα ενοικιαστήρια και λοιπά έγγραφα, επίσημα και μη, αφορώντα εις τα μοναστηριακάς ιδιοκτησίας. Πέρα τούτων διεσώθησαν επίσης διάφοροι καταγραφαί. Εκ τούτων και εκ παλαιοτέρων μαρτυριών ο γράφων συνεκέντρωσε στοιχεία δι έκαστον κτήμα κατεχόμενον, έστω και προσκαίρως, υπό της Μονής. Ενίοτε περιέχονται και πληροφορίαι περί της προελεύσεως της μοναστηριακής ονομασίας εφ όσον τούτο είναι εφικτόν, χωρίς εν τούτοις να επιχειρώνται ετυμολογικαί παρεκβάσεις. Ας μη λησμονήται όμως ότι ωρισμέναι ονομασίαι είναι πρωτίστως μοναστηριακοί δηλάδη εγνωρίζοντο ούτω μόνον εντός του κύκλου της μοναστικής αδελφότητος και των ολίγων κολλήγων των κτημάτων, και δεν μετέπεσαν εις κοινά τοπωνύμια.[...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Τίτλος : Μοναστηριακά του Αγίου Νικολάου
Συγγραφέας : Δημήτριος Ι. Πολέμης
Θέμα : Άνδρος
Έκδοση : Καϊρειος Βιβλιοθήκη
Τόπος έκδοσης : Άνδρος
Μεταφραστής :
Έτος : 2001
Σελίδες : 408
Ανάτυπο :
Κωδικός ISBN : 960-7709-17-9