ΚΑΪΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Βρείτε μας στο facebook ​​​​​

500 χρόνια Άνδρος500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΔΡΟΣ


Η Έκθεση περιλαμβάνει 5 ενότητες


1η ενότητα

ΠΡΩΙΜΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ

Περιλαμβάνει:
α. Τους δύο πρώτους χειρόγραφους χάρτες της Άνδρου του BUONDELMONTI σε φωτογραφία από το αντίγραφο της «ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» και του BARTOLOMMEO DALLI SONETTI σε ψηφιακή αναπαραγωγή. (Κρίθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθούν για την πληρότητα του θέματος).
Β. Τα πρωτότυπα έργα χαρτογραφίας της Άνδρου από το 1528-1900


2η ενότητα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ

ρωτότυπα έργα σε χαλκογραφίες του 1700-1820


3η ενότητα

ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ

Πρωτότυπα έργα περιηγητών με αποτυπώσεις τοπίων και μνημείων της Άνδρου σε χαρακτικά από το 1600-1900


4η ενότητα

20ος ΑΙΩΝ

αρακτικά έργα καλλιτεχνών του 20 ου αιώνα αφορούντα στην Άνδρο


5η ενότητα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Παρουσιάζονται χάρτες του 20 ου αιώνα με ειδικές αναφορές.

Ημερομηνία : 2020
ΑΛΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
16 Ιαν 2023, 10:53 π.μ.
14 Μαΐ 2022, 10:45 π.μ.
Η Άνδρος μέσα απο τα μάτια των Ανδριωτών καλλιτεχνών εκπαιδευτικών
1 Ιουλ 2022, 10:50 π.μ.
Βοτανικός Κήπος Κτήμα Αγαδάκη Απατούρια
26 Ιουν 2021, 12:00 μ.μ.
3 Ιουλ 2021, 9:00 π.μ.
15 Ιουλ 2020, 9:00 π.μ.
Βοτανικός Κήπος - Έκθεση φωτογραφίας στο Κτήμα Αγαδάκη στα Απατούρια